Gelişen Türkiye’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkelerine açılan kapısı olan Mersin, Adana ve Hatay’ın önemi her geçen gün artıyor. Biz de Adania Yatırım olarak bunun bilincinde hareket eden ve bu bölgelere yatırım yapan şirketler grubuyuz.

Biz Türkiye’de ciddi işler yapan, kurumsal kimliğe sahip, istikrarla büyüyen şirketler ile diyalog içindeyiz. Bu diyalogu Adania Grup olarak Türkiye ile ilgisi olan yabancı yatırımcılara, şirketlere fayda sağlaması için kullanıyoruz. Amacımız bizim ile iş yapan yabancı yatırımcı şirketlerin ülkemizde kar etmelerini, memnun kalmalarını sağlayarak kendi ülkelerindeki yatırımcı şirketleri ülkemize, özellikle Çukurova bölgesine çekmelerini sağlamaktır.

Adana ve Mersin’i içine alan Çukurova bölgesinde teşvikler yüksek, ulaşım ve trafik rahat, arsa maliyetleri ve hayat ucuz ve iklimi güzeldir. Bölgenin hava ve deniz liman alternatifinin olması; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkelerine yakın olması açısından sanayi yatırımı için teşvik edilen bir bölgedir. Ulaşım ve lojistik açısından, bölgede Türkiye’nin en büyük limanı olan ve Orta Doğu’nun dünyaya açılan kapısı olan Mersin Uluslararası Limanı, Adana Uluslar arası Havaalanı ve TEM ve demir yolları vardır.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelerek İstanbul’da şirket kurmuş iş adamlarının kendi bölgelerine de sahip çıkarak o bölgelere yatırım yapmalarının Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağı görüşündeyiz. Ben de Adana kökenli bir iş adamı olarak Çukurova Bölgesini yabancı şirketlere her fırsatta tanıtıyorum.

Her geçen gün değeri artan Çukurova Bölgesi’nin tanıtım ve yatırımına destek veren bir şirket olarak biz de Ankara’da Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile devamlı diyalogumuz sayesinde olabilecek sorunları Ankara’dan çözebiliyor, bu vesileyle hızlı hareket ediyoruz. Örneğin, grubumuza bağlı Çukurova Gayrimenkul İnşaat A.Ş., Türkî Cumhuriyetleri, İran, Arap ülkeleri gibi birçok ülkeye gayrimenkul satışı yasağına karşı Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bakanlarımız ile görüşmeler sonucunda, onların desteği ile “Mütekabiliyet Yasası”nın çıkmasını sağladı. Böylelikle ülkemize yıllık 5 milyar Euro yabancı ülke vatandaşlarına satışlardan katkı sağlanmasına yardımcı olduk.

Cihangir SON
Başkan